PANUPONG TRANSPORTATION Co.,Ltd.
บริษัท ภาณุพงศ์ ขนส่ง จำกัด

รถขนส่งสินค้า 4 ล้อ

ขนาดบรรจุ: 1 - 1.2 ตัน

รถขนส่งสินค้า 6 ล้อ

ขนาดบรรจุ:

รถขนส่งสินค้า 10 ล้อ

ขนาดบรรจุ: 10 - 12.5 ตัน

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น
 

การใช้งานที่ถูกต้อง
รถห้องเย็นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้แช่เย็นสินค้าที่ไม่ได้รับการแช่เย็นมาก่อนล่วงหน้า แต่ใช้เพื่อรักษาความเย็นขณะขนสินค้าเท่านั้น ฉะนั้น สินค้าที่จะขนส่งโดยรถห้องเย็น ควรได้รับการแช่เย็นมาก่อน

การจัดวางสินค้าควรจัดวางสินค้า
ให้มีช่องว่าง หรือ มีพื้นที่เพียงพอ เพื่อให้ลมเย็นหมุนเวียนและสัมผัสสินค้าได้รอบทิศทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรวางสินค้าให้สูงจนขวางทางลมที่ออกมาจากคอล์ยเย็น เพราะลมจะมาไม่ถึงหลังตู้และครอบคลุมสินค้าทั้งหมด